Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

Rejestr zmian

07 października 2019 09:01 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
09 sierpnia 2019 14:30 (zseglogow@poczta.onet.pl) Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym...: Usunięcie załącznika [lista_kandydatow.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2019 12:02 (zseglogow@poczta.onet.pl) Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym...: Dodanie załącznika [lista_kandydatow.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 15:07 (zseglogow@poczta.onet.pl) Obowiązek informacyjny: Obowiązek informacyjny: Dodanie załącznika [klauzulainformacyjnadotyczacaprzetwarzaniadanychosobowychdlakontrahen ta.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 15:06 (zseglogow@poczta.onet.pl) Obowiązek informacyjny: Obowiązek informacyjny: Dodanie załącznika [klauzulainformacyjnadotyczacaprzetwarzaniadanychosobowychzzastosowani emmonitoringuwizyjnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 15:05 (zseglogow@poczta.onet.pl) Obowiązek informacyjny: Obowiązek informacyjny: Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych_w_szko le.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 12:21 (zseglogow@poczta.onet.pl) Bilans 31-12-2018: Informacja dodatkowa: Dodanie załącznika [informacja_dodatkowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 12:18 (zseglogow@poczta.onet.pl) Bilans 31-12-2018: Informacja dodatkowa: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 12:17 (zseglogow@poczta.onet.pl) Bilans 31-12-2018: Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31-12-2018 r.: Dodanie załącznika [zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 12:15 (zseglogow@poczta.onet.pl) Bilans 31-12-2018: Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31-12-2018 r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 12:13 (zseglogow@poczta.onet.pl) Bilans 31-12-2018: Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31-12-2018 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 12:12 (zseglogow@poczta.onet.pl) Bilans 31-12-2018: Rachunek zysków i strat 31-12-2018 r.: Dodanie załącznika [rachunek_zysow_i_strat.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 12:12 (zseglogow@poczta.onet.pl) Bilans 31-12-2018: Rachunek zysków i strat 31-12-2018 r.: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2019 11:59 (zseglogow@poczta.onet.pl) Bilans 31-12-2018: Bilans Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie na...: Dodanie załącznika [bilans.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2019 12:49 (zseglogow@poczta.onet.pl) Regulaminy: Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2019 12:44 (zseglogow@poczta.onet.pl) Regulaminy: Regulamin wynagradzania: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2019 11:28 (zseglogow@poczta.onet.pl) Statut: Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2019 11:27 (zseglogow@poczta.onet.pl) Statut: Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2019 15:27 (zseglogow@poczta.onet.pl) Regulaminy: Regulamin pracy: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2019 11:19 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Unieważnienie postępowania : Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2019 11:16 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Ogłoszenie wyniku postępowania na dostawę nabiału: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2019 11:15 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Ogłoszenie wyniku postępowania na dostawę mrożonek i ryb: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2019 11:13 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Ogłoszenie wyniku postępowania na dostawę mięsa: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2019 11:08 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Unieważnienie postępowania : Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2019 13:29 (zseglogow@poczta.onet.pl) Przetargi: Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:24 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:16 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:09 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:08 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:08 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:07 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:07 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:03 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Dodanie załącznika [4_obowiazekinf.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:03 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Dodanie załącznika [3_projekt_umowy__zal_nr_3.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:03 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Dodanie załącznika [2_zestawienie_ofertowe__zal_nr_2.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:02 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Dodanie załącznika [1_formularz_ofertowy__zal_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:02 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_warzywa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:02 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:02 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Dodanie załącznika [4_obowiazekinf.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:01 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Dodanie załącznika [3_projekt_umowy__zal_nr_3.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:01 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Dodanie załącznika [2_zestawienie_ofertowe__nabial_zal_nr_2.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 09:01 (zseglogow@poczta.onet.pl) Zapytania ofertowe: Zaproszenie do składania ofert: Dodanie załącznika [1_formularz_ofertowy__zal_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 10047
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.