Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

Rejestr zmian

10 lipca 2012 14:55 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych.
10 lipca 2012 14:52 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych.
10 lipca 2012 14:51 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych.
10 lipca 2012 14:50 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych.
10 lipca 2012 14:44 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych.
10 lipca 2012 12:58 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych.
10 lipca 2012 12:56 (zseglogow@poczta.onet.pl) Osoby: Małgorzata Świątek: Usunięcie zdjęcia osoby.
10 lipca 2012 12:53 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych.
10 lipca 2012 12:51 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych.
10 lipca 2012 11:47 (zseglogow@poczta.onet.pl) Stanowiska: Dodanie stanowiska: dyrektor szkoły.
10 lipca 2012 11:46 (zseglogow@poczta.onet.pl) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: wiceprzewodniczący.
10 lipca 2012 11:46 (zseglogow@poczta.onet.pl) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: przewodniczący.
10 lipca 2012 11:43 (zseglogow@poczta.onet.pl) Osoby: Justyna Chmielewska: Aktualizacja danych osoby.
10 lipca 2012 11:38 (zseglogow@poczta.onet.pl) Organy: Rada Rodziców: Usunięcie stanowiska.
10 lipca 2012 11:38 (zseglogow@poczta.onet.pl) Organy: Rada Rodziców: Usunięcie stanowiska.
10 lipca 2012 11:37 (zseglogow@poczta.onet.pl) Stanowiska: Dodanie stanowiska: wicedyrektor.
28 października 2010 13:29 (zseglogow@poczta.onet.pl) Organy: Dyrekcja: Aktualizacja danych stanowiska: koordynator ds.szkolenia zawodowego.
28 października 2010 13:28 (zseglogow@poczta.onet.pl) Organy: Dyrekcja: Dodanie stanowiska: koordynator ds. bezpieczeństwa.
28 października 2010 13:27 (zseglogow@poczta.onet.pl) Organy: Dyrekcja: Dodanie stanowiska: wicedyrektor.
28 października 2010 13:24 (zseglogow@poczta.onet.pl) Organy: Dyrekcja jednostki: Dodanie stanowiska: wicedyrektor.
28 października 2010 13:22 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
28 października 2010 13:22 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
28 października 2010 13:22 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
28 października 2010 13:21 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
28 października 2010 12:56 (zseglogow@poczta.onet.pl) Stanowiska: Zmina danych stanowiska: wicedyrektor.
28 października 2010 12:56 (zseglogow@poczta.onet.pl) Stanowiska: Zmina danych stanowiska: wicedyrektot.
28 października 2010 12:56 (zseglogow@poczta.onet.pl) Stanowiska: Zmina danych stanowiska: wicedyrektot.
28 października 2010 12:55 (zseglogow@poczta.onet.pl) Dane główne: Aktualizacja danych.
28 grudnia 2009 13:49 ( ) Osoby: Anna Dyrcz: Aktualizacja danych osoby.
28 grudnia 2009 13:49 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Usunięcie stanowiska.
28 grudnia 2009 13:48 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Usunięcie stanowiska.
28 grudnia 2009 13:48 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Usunięcie stanowiska.
28 grudnia 2009 13:48 ( ) Organy: Rada Pedagogiczna: Usunięcie stanowiska.
28 grudnia 2009 13:44 ( ) Stanowiska: Dodanie stanowiska: starszy referent.
28 grudnia 2009 13:44 ( ) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: starszy referent.
28 grudnia 2009 13:44 ( ) Stanowiska: Zmina danych stanowiska: starszy referent.
28 grudnia 2009 13:44 ( ) Stanowiska: Dodanie stanowiska: starszy referent.
28 grudnia 2009 13:43 ( ) Stanowiska: Dodanie stanowiska: intendent.
28 grudnia 2009 13:43 ( ) Osoby: Mariola Bienias: Dodanie osoby.
28 grudnia 2009 13:42 ( ) Osoby: Teresa Nyk: Dodanie osoby.
28 grudnia 2009 13:41 ( ) Stanowiska: Dodanie stanowiska: starszy referent ds. uczniowskich.
28 grudnia 2009 13:41 ( ) Osoby: Elżbieta Łucka: Dodanie osoby.
28 maja 2009 12:11 (Administrator) Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Utworzenie dokumentu.
19 maja 2009 12:35 (Administrator) Przetargi: Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły : Dodanie załącznika.
19 maja 2009 12:32 (Administrator) Przetargi: Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły : Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
19 maja 2009 12:32 (Administrator) Przetargi: Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły : Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
19 maja 2009 12:32 (Administrator) Przetargi: Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły : Opublikowanie dokumnetu.
19 maja 2009 12:30 (Administrator) Przetargi: Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły : Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
19 maja 2009 12:30 (Administrator) Przetargi: Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły : Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
19 maja 2009 12:30 (Administrator) Przetargi: Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły : Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
Ilość wyświetleń: 5678
Realizacja: Superszkolna.pl